AWSSNSPlatformApplication

Objective-C

@interface AWSSNSPlatformApplication

Swift

class AWSSNSPlatformApplication

Platform application object.

 • Attributes for platform application object.

  Declaration

  Objective-C

  @property (nonatomic, strong) NSDictionary<NSString *, NSString *> *_Nullable attributes;

  Swift

  var attributes: [String : String]? { get set }
 • PlatformApplicationArn for platform application object.

  Declaration

  Objective-C

  @property (nonatomic, strong) NSString *_Nullable platformApplicationArn;

  Swift

  var platformApplicationArn: String? { get set }